Regulament de ordine interioară

Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost adoptat şi aprobat în unanimitate de Consiliul Director al ASOCIAŢIEI pentru VALORIZAREA EDUCAŢIEI, format din următorii membri:

  1. prof. Marciana STREZA – preşedinte ASOCIAŢIA pentru VALORIZAREA EDUCAŢIEI – AVE
  2. prof. Ioan Armand STREZA – vicepreşedinte ASOCIAŢIA pentru VALORIZAREA EDUCAŢIEI – AVE
  3. înv. Teodora NOVAC – membru fondator ASOCIAŢIA pentru VALORIZAREA EDUCAŢIEI – AVE
  4. înv. Teofil MIJA – membru fondator ASOCIAŢIA pentru VALORIZAREA EDUCAŢIEI – AVE

 

Art. 1. Cursanţii vor păstra bunurile materiale existente în sălile de curs şi vor menţine curăţenia în sala în care studiază. Orice stricăciune a spatiului locativ sau a materialelor puse la dispoziţie va fi suportată de către cursantul care a produs-o.
Art 2. Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice sunt interzise în cadrul programului asociaţiei. Adultilor care însotesc copiii le este permis fumatul numai în locurile special amenajate.
Art 3. Membrii Consiliului Director al ASOCIAŢIEI pentru VALORIZAREA EDUCAŢIEI îşi rezervă dreptul de a interveni cu schimbări în programul asociaţiei, cu acordul prealabil obtinut de la părinti şi cursanţi.
Art. 4. În timpul programului din cadrul asociaţiei, cursanţii vor avea un comportament decent; în caz contrar, membrii Consiliului Director îşi rezervă dreptul de a interzice cursanţilor participarea la activităţile propuse de asociaţie.
Art. 5. Părinţii care însoţesc copiii la activităţile desfăşurate în cadrul asociaţiei îşi asumă răspunderea de a-i aduce pe aceştia la orele stabilite şi de a-i recupera la sfârşitul activităţilor în timp util, fără a perturba desfăşurarea celorlalte activităţi.
Art. 6. Unele activităţi desfăşurate în cadrul Asociaţiei AVE sunt fotografiate şi filmate. Prin luarea la cunoştinţă a prezentului Regulament părinţii îşi exprimă acordul de a folosi materialele în scopuri publicitare. Se solicită o informare scrisă în cazul în care părinţii nu sunt de acord cu acest lucru.
Prezentul Regulament de Ordine Interioară este prezentat părinţilor care îşi exprimă acordul de a susţine moral şi material prezenţa copiilor lor la activităţile propuse de AVE. Luarea la cunoştinţă a informaţiilor prezente în acest regulament se indică prin semnarea de către părinţi a fişei de înscriere a fiului/fiice acestora la activităţile AVE.